Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské obory - LR1305

Statistiky využívání

JSTOR - konsorcium HSS:

Leden - Prosinec 2014 - počet zobrazených plných textů dle časopisů (COUNTER)

Leden - Prosinec 2014 - počet přístupů

Leden - Září 2015 - počet přístupů a zobrazených plných textů

Leden - Prosinec 2015 - počet zobrazených plných textů (COUNTER 4)

Leden - Prosinec 2015 - počet hledání (COUNTER 4)

Leden - Prosinec 2016 - počet zobrazených plných textů (COUNTER 4)

Leden - Prosinec 2017 - počet zobrazených plných textů (COUNTER 4)

Leden 2018 - počet zobrazených plných textů (COUNTER 4)


Oxford Journals - konsorcium HSS:


Leden - Prosinec 2014 - počet zobrazených plných textů

Leden - Prosinec 2015 - počet přístupů

Leden - Prosinec 2015 - počet zobrazených plných textů (COUNTER 4)

Leden - Prosinec 2016 - počet zobrazených plných textů (COUNTER 4)

Leden - Prosinec 2017 - počet zobrazených plných textů (COUNTER 4)


Cambridge Journals Online - konsorcium HSS:

Leden - Prosinec 2014 - počet zobrazených plných textů

Leden - Prosinec 2015 - počet přístupů

Leden - Prosinec 2015 - počet zobrazených plných textů (COUNTER 4)

Leden - Prosinec 2016 - počet zobrazených plných textů (COUNTER 4)

Leden - Prosinec 2017 - počet zobrazených plných textů (COUNTER 4)


Sage Journals - konsorcium HSS:

Leden - Prosinec 2014 - počet zobrazených plných textů

Leden - Prosinec 2015 - počet zobrazených plných textů (COUNTER 4)

Leden - Prosinec 2016 - počet zobrazených plných textů (COUNTER 4)

Leden - Prosinec 2017 - počet zobrazených plných textů (COUNTER 4)


Vyhodnocení statistik:

Cena za článek


All rights reserved. UK ZČU 2013-2017. Tento projekt je realizován z programu LR za finanční podpory MŠMT.