Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské obory - LR1305

Aktuality

Dne 13. 6. 2016 proběhl kontrolní den projektu. Prezentace průběžných výsledků projektu je uvedena zde.


Přístup k informačním zdrojům JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals a Sage - HSS kolekce je pro všechny instituce v projektu funkční od 1. 1. 2014.


Přístup k informačním zdrojům z projektu je zajištěn na období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2018.


Dne 6. 8. 2013 bylo zahájeno řešení projektu LR1305 - "Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory (HSS-INFO)".


All rights reserved. UK ZČU 2013-2017. Tento projekt je realizován z programu LR za finanční podpory MŠMT.