Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské obory

Popis informační zdrojů

JSTOR - http://www.jstor.org
Databáze JSTOR zahrnuje kompletní digitální archiv významných amerických vědeckých časopisů se zaměřením na antropologii, archeologii, filozofii, historii, sociologii, politické vědy, ekonomii, statistiku, matematiku, vzdělávání, právo, jazykovědu. V rámci projektu pro zpřístupnění informačních zdrojů pro humanitní obory je zajištěn přístup do kolekce I.-IV.:
Arts & Sciences I - kolekce zahrnující stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, literatury a jazykovědy, částečně i ze vzdělávání, antropologie a sociologie. Kolekce I. zahrnuje 115 titulů časopisů.
Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z historie, obchodu a ekonomie, sociologie a z politických věd. Kolekce II. zahrnuje 122 titulů časopisů.
Arts & Sciences III – zahrnuje časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Kolekce III. Zahrnuje 152 titulů.
Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Kolekce IV. zahrnuje 108 titulů časopisů.
Arts & Sciences V – kolekce zaměřená na historii, jazykovědu a literaturu. Kolekce V. zahrnuje 140 titulů časopisů.
Arts & Sciences VI – kolekce zaměřená na ekonomii, obchod, vzdělávání a politické vědy. Kolekce VI. zahrnuje 143 titulů časopisů.
vArts & Sciences VIII – kolekce zaměřená na vzdělávání, historii, jazykovědu, literaturu, umění a hudbu. Kolekce VIII. zahrnuje 170 titulů časopisů.
Arts & Sciences IX – kolekce zaměřená na ekonomii, obchod a politické vědy.Kolekce IX. zahrnuje 181 titulů časopisů.
Arts & Sciences X – kolekce zaměřená na sociologii, vzdělávání, ekonomii a obchod.Kolekce X. zahrnuje 127 titulů časopisů.

Seznam titulů časopisů v jednotlivých kolekcích:
http://www.jstor.org/librarians/products/journals/multi-discipline

Informace o podpoře OA: https://about.jstor.org/tag/open-access/

Je podporován vzdálený přístup k JSTOR technologií Shibboleth.


Cambridge Journals Online - kolekce HSS (e-only) - http://journals.cambridge.org
Kolekce Cambridge Online Journals - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje 391 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Cambridge University Press (CUP). V rámci předplatného je zajištěn přístup do aktuálního ročníku časopisů a do archivu s retrospektivou v závislosti na konkrétním titulu.
Seznam titulů časopisů CUP HSS kolekce v jednotlivých letech:
2014
2015
2016
2017

Informace o podpoře OA: https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies

OA tituly - CUP

Je podporován vzdálený přístup k časopisům CUP technologií Shibboleth.


Oxford Journals - kolekce HSS (e-only)- http://www.oxfordjournals.org
Kolekce Oxford Journals - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje 244 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Oxford University Press. V rámci předplatného je zajištěn přístup do aktuálního ročníku časopisů a do archivu od r. 1996.
Seznam titulů časopisů OUP HSS kolekce: 2013-2017

Informace o podpoře OA: https://academic.oup.com/journals/pages/open_access

Je podporován vzdálený přístup k časopisům OUP technologií Shibboleth.


Sage Journals - kolekce HSS (retain print) - http://online.sagepub.com
Kolekce Sage Full-Text - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje 661 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Sage Publications. V rámci předplatného jsou dostupné časopisy od r. 1999.
Seznam titulů časopisů Sage HSS kolekce v jednotlivých letech:
2013
2016
2017

Informace o podpoře OA: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/open-access-at-sage

OA tituly - Sage

Je podporován vzdálený přístup k časopisům Sage technologií Shibboleth.


All rights reserved. UK ZČU 2013-2017. Tento projekt je realizován z programu LR za finanční podpory MŠMT.